Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ ๑,๖.๗.๒๐ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เอกสารประกวด คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 1,057 การดูทั้งหมด,  64 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 1,055 การดูทั้งหมด,  63 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ

ประกาศราคากลาง คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 1,058 การดูทั้งหมด,  62 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565

 3,599 การดูทั้งหมด,  64 การดูวันนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรซอยบำรุงสามัคคี ม.1 บ้านหนองปลาเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรซอยบำรุงสามัคคี

 3,766 การดูทั้งหมด,  63 การดูวันนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ซอยท่าพระวิทย์ 8 ม.11 บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

 3,781 การดูทั้งหมด,  64 การดูวันนี้

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนท่าพระเนาว์ ม.6บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร

 3,699 การดูทั้งหมด,  34 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ซอยบำรุงสามัคคี ม.1 บ้านหนองปลาเข็ง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวด

 5,021 การดูทั้งหมด,  34 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนท่าพระเนาว์ หมู่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก

 4,619 การดูทั้งหมด,  31 การดูวันนี้

ประกาศราคากลาง ซอยท่าพระวิทย์ 8 ม.11 บ้านหนองบัวดีหมี

ประกาศราคากลาง ซอยท่าพระวิทย์ 8 ม.11

 4,600 การดูทั้งหมด,  30 การดูวันนี้