Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศการกำหนดราคากลาง

 7,375 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้

(2564) เพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

(2564) เพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศการกำหนดราคากลาง

 7,237 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

 8,645 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง ม.๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง ม.๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่

 10,801 การดูทั้งหมด,  7 การดูวันนี้

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ ม.๖ บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซอยกลางบ้าน 2 ม.6บ้า

 12,300 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง ม.๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง ม.๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างวา

 12,639 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศเรื่อง การกำหนดราคากลาง

 12,635 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ ม.๖ บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ ม.๖ บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหรดราค-หน้า-3-19

 

 13,314 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหรดราค-หน้า-1-2

 

 13,135 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

(ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถ

 18,079 การดูทั้งหมด,  6 การดูวันนี้