ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.17-038 สายถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 20 บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ กว้าง 5 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศหลิน 67

Loading