เตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๔๖๕

เทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าพระ,แผนกสัตวบาล กองการสัตว์และเกษตรกรรม ที่2 กรมการสัตว์ทหารบก,พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างเทศบาลฯ ร่วมมือร่วมใจ กรอกกระสอบทราย เพื่อบริการประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมแม่น้ำชี นำกระสอบทรายไปกั้นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัย
📸 ภาพข่าว :เทศบาลตำบลท่าพระ

 104 การดูทั้งหมด,  27 การดูวันนี้

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แจ้งเหตุเทศบาลตำบลท่าพระ

 

 114 การดูทั้งหมด,  26 การดูวันนี้

ลงพื้นที่นำกระสอบทรายเสริมแนวกันน้ำ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ , ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๑๑ , พนักงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าพระ , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และชาวบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ลงพี้นที่นำกระสอบทรายเสริมแนวกันน้ำบริเวณหนองซ่ง บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ พื้นที่รอยต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ในการนี้พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม และคณะสงฆ์ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเสริมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม
————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 177 การดูทั้งหมด,  26 การดูวันนี้

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ ๑,๖.๗.๒๐ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เอกสารประกวด คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 1,047 การดูทั้งหมด,  54 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 1,045 การดูทั้งหมด,  53 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ

ประกาศราคากลาง คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 1,048 การดูทั้งหมด,  52 การดูวันนี้

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เทศบัญญัติ 2566

 1,653 การดูทั้งหมด,  28 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565

 3,589 การดูทั้งหมด,  54 การดูวันนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรซอยบำรุงสามัคคี ม.1 บ้านหนองปลาเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรซอยบำรุงสามัคคี

 3,756 การดูทั้งหมด,  53 การดูวันนี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ซอยท่าพระวิทย์ 8 ม.11 บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ

 3,771 การดูทั้งหมด,  54 การดูวันนี้