เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงสร้างเหล็กขนาด 15.00 x 30.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาอาคารอเนกประสงค์ฯ

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงสร้างเหล็กขนาด 15.00 x 30.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาอาคารอเนกประสงค์ฯ

Loading

ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 ํ

ประชาสัมพันธ์

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.17-038 สายถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 20 บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ กว้าง 5 เมตร ยาว 925 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศหลิน 67

Loading

ประกาศ เทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ เทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2567

Loading

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สร้างท่อระบายน้ำ คสล. และซ่อมแซมปรัลปรุงผิดจราจร คสล.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สร้างท่อระบายน้ำ คสล. และซ่อมแซมปรัลปรุงผิดจราจร คสล.

สร้างท่อระบายน้ำ คสล.

Loading

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซอยสีชมพู 1 หมู่ที่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซอยสีชมพู 1 หมู่ที่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซอยสีชมพู1

Loading

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ ถนนสีชมพู หมู่ที่ 6 บ้านท่าพระเนาว์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ ถนนสีชมพู หมู่ที่ 6 บ้านท่าพระเนาว์

ประกวดราคาถนนสีชมพูหมู่ที่6

Loading

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 20 ตำบลท่าพระ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 20 ตำบลท่าพระล

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายถนนชายทุ่ง

Loading

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ

โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Loading