ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ ตำบลท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่

 622 การดูทั้งหมด,  84 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๒๐ ตำบลท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

 648 การดูทั้งหมด,  97 การดูวันนี้

เอกสารประกวดราค้าจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ ๒๐ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2.2566

 2,590 การดูทั้งหมด,  78 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาลดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ ๒๐ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบประปา ม.20

 2,586 การดูทั้งหมด,  78 การดูวันนี้

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 1.2566

 1,306 การดูทั้งหมด,  39 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างระบบประปา ม.6

 2,590 การดูทั้งหมด,  78 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ 6 เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่

 4,415 การดูทั้งหมด,  78 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ 20 เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหน

 4,405 การดูทั้งหมด,  78 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗-๐๑๑ สายถนนบ้านแขก หมู่ 10 บ้านตลาดท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต2

 4,402 การดูทั้งหมด,  78 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗-๐๑๗ สายถนนศิวิลัย ม.๑๘ บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต

 4,399 การดูทั้งหมด,  74 การดูวันนี้