โครงการปลูกผักสวนครัว

เทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกับ บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด มอบทุนสนับสนุน การประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวให้กับ นางเคี่ยม เฮียงสอน

ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งทุนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๗๒๐ ซึ่งเป็นงบประมาณในปี งบประมาณ ๒๕๖๖

Loading