Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลท่าพระ ได้ดำเนินการล้างตลาดท่าพระเมืองใหม่

วันศุกร์ ที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันฯ ลงพื้นที่ทำความล้างตลาดท่าพระใหม่ หมู่ที่ 10

Loading

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรป

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำชีให้ระวังน้ำล้นตลิ่ง/น้ำท่วมฉับพลัน

Loading

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ที่มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมการส่งเสริมสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาผู้เรียน คณะครู ผู้ดูแลเด็ก เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง อปท. กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ดำเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพ และในโอกาสนี้ท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดบูทนิทรรศการผลงานการจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๓ แห่ง กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ข้าราชการ , พนักงานเทศบาล , คณะครู , ครูผู้ดูแลเด็ก , คณะผู้ปกครอง , เด็กปฐมวัย ฯลฯ อาทิเช่น นายรังสรรค์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ , นายอาคม ศิลปะดอนบม นายกเทศมนตรีตำบลสำราญ , นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด , จ่าสิบเอกนพดล คนตวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง , นายธนกร รังสิมานพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน , นางสาวรัมภามาส ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า , นายบุญธรรม โยคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพระลับ , ประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , นายรักชาติ เนวรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลศิลา , นายวิทวัส จันทะรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า , นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ , นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา , นายกฤษณ์ กลิ่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ฯลฯ เข้าร่วมพิธีฯ
เทศบาศตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านประธานในพิธี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น , ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ท่านปลัดเทศบาล , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมกิจกรรม และขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอขนแก่น ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงาน ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————
ข่าว : กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ

Loading

การแข่งขันท่าพระคัพ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าพระ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ท่าพระ คัพ ครั้งที่ 13 รอบชิงชนะเลิศ

Loading

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูน ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่นเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ แปลงปลูกต้นคูนอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวดขอนแก่น โดยมี นายไกรศร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน

Loading

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล นักเรียน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาจำนวน 5 วัด ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ได้แก่ วัดเทพปูรณาราม วัดศิริมงคล วัดท่าพระเนาว์ วัดท่าพระหงษ์เทพประดิษฐ์ วัดแสงศรีนิยม

Loading

กิจกรรม จิต อาสาปลูกป่า รักษ์ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สวนสาธารณะ หนองสิม-หนองใต้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าพระร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ บริษัทห้างร้านต่างๆ ได้ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า รักษ์ป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ บริเวรสวนสาธารณะ หนองสิม – หนองใต้ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 7 , 20

Loading