รายละเอียดการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีทอดตลาด โรงเรียนเทศบาลท่าพระ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ (เพิ่มเติม)

รายละเอียดจำหน่ายพัสดุ โรงเรียน

Loading