ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.17-018 สายถนนประชาสุขสันต์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวดีหมี , หมู่ที่ 18 บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคา

Loading