ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธีทอดตลาดโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศจำหน่ายพัสดุ รร

Loading