Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนามัย ม.๗ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนามัย ม.๗ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Click

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อส

Loading

ประกาศผลพิจารณาของคณะกรรมการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑

ประกาศผลพิจารณาของคณะกรรมการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑   Click
C01FFBA9-210F-4697-B442-9E57CA889564-แปลง

Loading

ประกาศรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑

ประกาศรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑ Click
FF3146AD-10F1-4484-B9A5-7C5FAC53BE10

Loading

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศการกำหนดราคากลาง

Loading

(2564) เพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

(2564) เพิ่มเติม ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศการกำหนดราคากลาง

Loading

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

Loading

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง ม.๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง ม.๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่

Loading

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยกลางบ้าน ๒ ม.๖ บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาผู้ชนะการเสนอราคา ซอยกลางบ้าน 2 ม.6บ้า

Loading

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง ม.๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนชายทุ่ง ม.๒๐ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างวา

Loading

(2564) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดราคากลาง

ประกาศเรื่อง การกำหนดราคากลาง

Loading