ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 8,517 การดูทั้งหมด,  141 การดูวันนี้