ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ

ประกาศราคากลาง คสล.ถนนริมชี งบกลาง

 8,530 การดูทั้งหมด,  143 การดูวันนี้