ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรซอยบำรุงสามัคคี ม.1 บ้านหนองปลาเข็ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจรซอยบำรุงสามัคคี

Loading