Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ 6 เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านท่

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ 20 เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านหน

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร แอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗-๐๑๑ สายถนนบ้านแขก หมู่ 10 บ้านตลาดท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต2

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลางโครงการ ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. ๑๗-๐๑๗ สายถนนศิวิลัย ม.๑๘ บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลส์ติกคอนกรีต

Loading

ประกาศ เทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องเผยแพร่แผนก

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ ถนนริมชี

Loading

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ ๑,๖.๗.๒๐ ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระ ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

เอกสารประกวด คสล.ถนนริมชี งบกลาง

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ประกาศ คสล.ถนนริมชี งบกลาง

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี หมู่ที่ 1,6,7,20 ตำบลท่าพระ

ประกาศราคากลาง คสล.ถนนริมชี งบกลาง

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565

Loading