ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โครงสร้างเหล็กขนาด 15.00 x 30.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เอกสารประกวดราคาอาคารอเนกประสงค์ฯ

Loading