เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 20 ตำบลท่าพระ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ที่ 20 ตำบลท่าพระล

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายถนนชายทุ่ง

Loading