(2563) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนหลวงปู่ยิ้ม หมู่ 13 บ้านสามัคคี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนหลวงปู่ยิ้ม-หมู่-13-บ้านส

Loading

(2563) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ 10 บ้านตลาดท่าพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนหน้าสถานีรถไฟ-หม (1)

Loading

ลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนพาณิชย์เจริญ ตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนพาณิชย์เจริญ ตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี และพร้อมกันนี้ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการล้างถนนทำความสะอาดถนนพาณิชย์ ตลอดสาย
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และในฐานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในครั้งนี้มีนายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ / ผู้บริหารสถานศึกษาฯ / คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

ลงพื้นที่ประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำโดยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร.ท.วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และ จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า เลขานุการนายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ – ๒ / ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ – ๒ และชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ – ๔ การประชุมจัดทำแผนสุขภาพและแผนงานโครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / คณะกรรมการชุมชน / ประธาน อสม. / สมาชิก อสม. เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนสุขภาพและแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร.ท.วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนสุขภาพและแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ชุมชนสามัคคี / ชุมชนตลาดท่าพระ / ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ และชุมชนหนองบัวดีหมี ๓ การประชุมจัดทำแผนสุขภาพและแผนงานโครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมปรกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / ประธาน อสม. และสมาชิก อสม. เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2020/05/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบ.pdf

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบ

 

Loading

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2020/05/รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2562.pdf

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2562

 

Loading

สัมภาษณ์ในเรื่อง การดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ และความเป็นมาในการก่อสร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยงภายในวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวเนชั่น โดยมีคุณสุมาลี สุวรรณกร บรรณาธิการศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคอีสาน และสัตวแพทย์หญิง พนมพร แสนประเสริฐ ผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเตาเผาสัตว์ฯ โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ในเรื่อง การดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ และความเป็นมาในการก่อสร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยงภายในวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้มีจิตศรัทธา และพี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม เมตตาอนุญาตให้ใช้สถานที่ก่อสร้างฯ
——————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ “ทานตะวันงอก” ที่ได้รับจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ให้แก่ท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ใช้ในภารกิจของจังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ “ทานตะวันงอก” ที่ได้รับจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ให้แก่ท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ใช้ในภารกิจของจังหวัดขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading