เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และในฐานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในครั้งนี้มีนายสุนทร ชูรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีคณะกรรมการสถานศึกษาฯ / ผู้บริหารสถานศึกษาฯ / คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ