ลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนพาณิชย์เจริญ ตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณถนนพาณิชย์เจริญ ตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี และพร้อมกันนี้ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการล้างถนนทำความสะอาดถนนพาณิชย์ ตลอดสาย
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ