นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ “ทานตะวันงอก” ที่ได้รับจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ให้แก่ท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ใช้ในภารกิจของจังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และมอบชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ “ทานตะวันงอก” ที่ได้รับจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ให้แก่ท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ใช้ในภารกิจของจังหวัดขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ