สัมภาษณ์ในเรื่อง การดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ และความเป็นมาในการก่อสร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยงภายในวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวเนชั่น โดยมีคุณสุมาลี สุวรรณกร บรรณาธิการศูนย์ข่าวเครือเนชั่นภาคอีสาน และสัตวแพทย์หญิง พนมพร แสนประเสริฐ ผู้ริเริ่มโครงการก่อสร้างเตาเผาสัตว์ฯ โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ในเรื่อง การดำเนินการโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ และความเป็นมาในการก่อสร้างเตาเผาสัตว์เลี้ยงภายในวัดเทพปูรณาราม ตำบลท่าพระ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างผู้มีจิตศรัทธา และพี่ น้อง ประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม เมตตาอนุญาตให้ใช้สถานที่ก่อสร้างฯ
——————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ