รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2020/05/รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2562.pdf

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2562