รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1

ดาวโหลด : https://thapracity.go.th/wp-content/uploads/2020/05/รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบ.pdf

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบ