ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนสุขภาพและแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร.ท.วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชุมจัดทำแผนสุขภาพและแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ชุมชนสามัคคี / ชุมชนตลาดท่าพระ / ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ และชุมชนหนองบัวดีหมี ๓ การประชุมจัดทำแผนสุขภาพและแผนงานโครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมปรกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / ประธาน อสม. และสมาชิก อสม. เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ