นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ “ทานตะวันงอก” ที่ได้รับจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) นำไปมอบให้แก่นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้นำชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ “ทานตะวันงอก” ที่ได้รับจากบริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) นำไปมอบให้แก่นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในภารกิจของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ