บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมคณะฯ มอบชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ ทานตะวันงอก เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าพระ นำส่งมอบให้แก่ประชาชนทั่วไป / ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตามโครงการ “แจกเมล็ดพันธุ์ CPRAM สร้างความยั่งยืนทางด้านอาหาร”

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร.ท.วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี รับมอบชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ ทานตะวันงอก จากคุณรวีร์ณภัทร เย็นสวัสดิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) พร้อมคณะฯ เพื่อให้เทศบาลตำบลท่าพระ นำส่งมอบให้แก่ประชาชนทั่วไป / ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ตามโครงการ “แจกเมล็ดพันธุ์ CPRAM สร้างความยั่งยืนทางด้านอาหาร”
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่ น้อง ชาวเทศบาลตำบลท่าพระ หรือผู้สนใจทั่วไปติดต่อขอรับชุดเพาะเมล็ดพันธุ์ ได้ที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ