รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔     Download

มี.ค64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   Download

ก.พ.64

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓    Download

ธ.ค.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓      Download

พ.ย.63

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓      Download

ตุลาคม63

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ

 1,687 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้