ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยาหมอกควัน (คอกสัตว์เลี้ยง)

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ นำคณะเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยาหมอกควัน (คอกสัตว์เลี้ยง) กำจัดแมลงที่เป็นพาหะโรค Lumpy skin disease virus (LSD) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดกับสัตว์เฉพาะใน โค / กระบือ สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีผิวหนังเป็นตุ่มก้อนกระจายทั่วผิวหนัง สามารถแพร่ติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัสสัตว์ป่วยและแมลงดูดเลือด
หากพบสัตว์ (โค กระบือ) ป่วยหรือมีความผิดปกติ สามารถแจ้งให้ผู้นำท้องที่ หรือเจ้าพนักงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบในทันที
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 9 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้