ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
คณะเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ตามมาตราการด้านสาธารณสุขป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าพระ
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 9 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้