ลงพื้นที่บ้านหนองปลาเข็ง ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยาหมอกควันฆ่าแมลงที่เป็นพาหะโรค Lumpy skin disease virus ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดกับสัตว์เฉพาะใน โค / กระบือ

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และนายสัตวแพทย์ ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ นำคณะเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยาหมอกควันฆ่าแมลงที่เป็นพาหะโรค Lumpy skin disease virus ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดกับสัตว์เฉพาะใน โค / กระบือ ที่กำลังมีการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 9 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้