พิธีเปิดโครงการปัจฉีมนิเทศ และมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉีมนิเทศ และมอบใบระเบียนแสดงผลการเรียนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 47 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้