โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม “จุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าพระ” โดยมีนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานฯ ณ จุดบริการประชาชนสามแยกถนนมิตรภาพ – ถนนสายโกสุมพิสัย กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ / ตำรวจ / ทหาร / ผู้บริหารสถานศึกษา / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน / ผู้บริหารองค์กรเอกชน / สมาคมการกุศลฯ / สมาชิก อปพร. / อสม. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และขอขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้บริหารองค์กรเอกชน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 23 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้