ผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ขอนแก่น) ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริการประชาชนประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชนฯ

วันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายกฤษณ์บดินท์ คิดเข่ม หัวหน้าฝ่ายปกครอง รับมอบน้ำดี่มบรรจุขวด ขนาดปริมาตรสุทธิ ๓๕๐ มล. จำนวน ๕๐ แพ็ค จากผู้แทน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ขอนแก่น) เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔”
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ขอนแก่น) ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบน้ำดื่มไว้ใช้บริการประชาชนประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชนฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 110 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้