กิจกรรมการมอบเครื่องช่วยเหลือระบบการหายใจแบบฉุกเฉินในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น

วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ รับมอบเครื่องช่วยเหลือระบบการหายใจแบบฉุกเฉิน Oxylator (Automatic Resusilator) จาก นายแพทย์วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา นายแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น ณ ห้องขามแก่น โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมการมอบเครื่องช่วยเหลือระบบการหายใจแบบฉุกเฉินในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น โคยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการจัดหาเครื่องช่วยเหลือระบบการหายใจแบบฉุกเฉิน เพื่อมอบให้แก่หน่วย EMS ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ มูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้มอบเครื่องช่วยเหลือระบบการหายใจแบบฉุกเฉิน Oxylator (Automatic Resusilator) ให้แก่หน่วย EMS ของเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 61 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้