ร่วมรับฟังการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอแบบร่าง เพื่อหาแนวทางในการวางผังเมือง

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมรับฟังการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอแบบร่าง เพื่อหาแนวทางในการวางผังเมือง การออกแบบปรับปรุงอาคาร และตกแต่งภายในร้านค้าเพื่อการอนุรักษ์ และสร้างอัตลักษณ์ของตลาดร้อยปี เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีท่าน ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน / ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ / คณาจารย์ / นักศึกษาปริญญาโท / นักศึกษาปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานการออกแบบฯ ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่าน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานการออแบบที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading