(2557) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสีชมพู หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมา “ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสีชมพู หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111151935

Loading