(2558) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติทางการภาษาและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111152204

Loading