(2558) ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง

ประกาศสอบราคาซื้อ “รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111152612

Loading