(2558) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อ “รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 13 –  22 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111153021

Loading