(2557) ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ”

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161110092839

Loading