(2556) ประกวดราคาจัดซื้อ “รถยนต์เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

(2556) ประกวดราคาจัดซื้อ “รถยนต์เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ประกวดราคาจัดซื้อ “รถยนต์เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 20 – 29 สิงหาคม 2556  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161110092223

Loading