ร่วมเป็นเกียรติโครงการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมเป็นเกียรติโครงการเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และในโอกาสนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้กล่าวให้โอวาท และมอบขนม / นมกล่อง UHT สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ