เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๓ ปี ในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๓ ปี ในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ และมีคณะอนุกรรมการจัดงานฯ / หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารสถาบันการศึกษา , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , นายกสมาคมฯ , ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมโดยกำหนดจัดพิธีรำบวงสรวงขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ