เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีม VIP PREMIUM ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีม VIP PREMIUM ขอนแก่น นำโดยท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กับ ทีมสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง และทีม สันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ณ สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หัวหน้าส่วนราชการ / ทหาร / ตำรวจ / ผู้นำองค์กรเอกชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฯ ซึ่งมีท่าน ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา ในฐานะประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ