ร่วมหารือข้อราชการกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๘ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในประเด็นโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลัก (แม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำเลย และแม่น้ำสงคราม รวมระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายยุทธนา พลเสนา หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมหารือข้อราชการกับเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๘ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ในประเด็นโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลัก (แม่น้ำมูล แม่น้ำชี แม่น้ำเลย และแม่น้ำสงคราม รวมระยะทาง ๓๕๐ กิโลเมตร) โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ จะดำเนินการสำรวจแม่น้ำชีช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลตำบลท่าพระ (ช่วงบ้านท่าพระเนาว์ หมู่ที่ ๖ และบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๑๓) เพื่อสำรวจหาจุดที่แม่น้ำชีตื้นเขินและจัดทำรายละเอียดเพื่อขอรับงบประมาณในการขุดลอกจากรัฐบาล โดยจะเริ่มโครงการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ