เข้าร่วมโครงการ Spark U ปีที่ ๓ “แกนนำสื่อสร้างสรรค์สู่วิถีท่าพระสะอาด” อบรมการตัดต่อวีดีโอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เยี่ยมให้กำลังใจแก่
คณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลท่าพระ / โรงเรียนชุมชนท่าพระ / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น / วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ Spark U ปีที่ ๓ “แกนนำสื่อสร้างสรรค์สู่วิถีท่าพระสะอาด” อบรมการตัดต่อวีดีโอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านวิทยากร คุณสุมาลี สวรรณกร ประธานเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมอีสาน และคุณพรพรรณ เพ็ชรแสน ที่ได้เสียสละเวลาบรรยายถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมการตัดต่อวีดีโอให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ