ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล และสมาชิกจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ตามโครงการท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี กิจกรรมในครั้งนี้มีสามาชิกจิตอาสาฯ / ผู้นำหมู่บ้าน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ