เข้าเยี่ยมคารวะนายจารึก เหล่าประเสริฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ท่านได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายจารึก เหล่าประเสริฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ท่านได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
ในนามของชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ด้วยความยินดียิ่ง
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ