ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนหลุมหิน บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ (แนวเขตติดกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ)

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะพนักงานเทศบาล สังกัดกองช่างเทศบาลตำบลท่าพระ / คณะพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และคณะเจ้าหน้าที่แขวงการทางบ้านแฮด ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนหลุมหิน บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ (แนวเขตติดกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ) ในการนี้เทศบาลตำบลท่าพระ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ จะร่วมกันดำเนินการสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำชี ต่อไป
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ