คณะสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบตุงใยแมงมุม ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้รับความเมตตาจากท่าน พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหสขันธ์ ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบตุงใยแมงมุม ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เพื่อให้นำไปเป็นตัวอย่างให้ชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ได้ศึกษาเรียนรู้พัฒนาฝีมือการทำตุงใยแมงมุมให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น
ในนามของเทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณท่าน พระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหสขันธ์ ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ ที่ได้เมตตามอบตุงใยแมงมุมให้แก่ชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ