โครงการ “หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” “Greenroof หลังคาเขียว” ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น)

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบหมายให้ นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าพระ นำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วบริจาคไปรีไซเคิล ในโครงการ “หลังคาเขียว เพื่อมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” “Greenroof หลังคาเขียว” ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) ในงานนี้มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปนำกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่ น้อง ชาวเทศบาลตำบลท่าพระ และพี้นที่ใกล้เคียงทุกท่านร่วมบริจาคกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว พลาสติก ฯลฯ โดยล้างให้สะอาดแล้วนำบริจาคได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ ได้ในวัน เวลา ราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ